Ekonometri Bölümü

Ekonometri, ekonomik veriler arasındaki ilişkileri matematik ve istatiksel yöntemler kullanarak amprik bir biçimde inceleyen bir bilim dalıdır. Ekonometrinin temel amacı, çeşitli iktisadi sorunları analiz etmek ve en uygun iktisadi kararların alınmasını sağlamaktır. Son yıllarda hızla gelişen bilgisayar teknolojisiyle beraber, iktisat kuramlarını sayısal çözümlemeler ile geliştirebilme olanakları artmış ve bu da Ekonometri dalının hızla ilerlemesine neden olmuştur.

Ekonometri Bölümü; Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem Araştırması anabilim dallarından oluşmaktadır. Eğitim süresi 4 yıldır ve eğitim dili Türkçedir.

Ekonometri bölümünden mezun olan öğrenciler; Kalkınma Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Hazine Müsteşarlığı, Ekonomi Bakanlığı, tüm bankaların ve bakanlıkların araştırma birimleri, sigorta ve araştırma şirketlerinde çalışabilecekleri gibi bunlara ek olarak iktisatçıların istihdam edildiği her iş kolunda iş bulma olanağına sahiptirler.

Bölümümüz 2 yardımcı doçent ve 2 araştırma görevlisinden oluşmaktadır. 2012 yılında kurulan Ekonometri Bölümümüzün akademik ve fiziki altyapı çalışmaları devam etmektedir. Bölüme, bu çalışmaların tamamlanmasının ardından öğrenci alımına başlanacaktır.

Vizyon: Bölümüz aktif hale geldiğinde ekonometri alanında ulusal düzeyde tercih edilebilir ve tanınan bir bölüm haline gelmenin yanında ülkesine aynı zamanda Atatürk ilke ve inkılaplarına sahip çıkan, rasyonel düşünen, analiz yeteneği yüksek, sosyal sorumluluk bilinci gelişmiş öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Misyon: Mezunlar iktisat, istatistik, bilgisayar yazılımlarıyla ilgili teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olacaklardır.


Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi © 2019 Sayfa Başı