Maliye Bölümü

Maliye Bölümü; Maliye Teorisi, Mali İktisat, Bütçe ve Mali Planlama ve Mali Hukuk Anabilim dallarından oluşmaktadır.

Maliye Bilimi genel olarak devletin gelir ve harcamalarını konu edinen bir alandır. Konusu devletin gelir ve harcamaları olan maliye bölümünde salt mali bilgilerin yanında ekonomi ve hukuk eksenli bilgiler de verilmektedir.

Maliye bölümünde eğitim süresi, toplam 4 yıldır. Dersler teorik ağırlıklı olmakla birlikte bu alanda meydana gelen son gelişmeler de öğrencilere aktarılmaktadır.

Bölümü bitirenlere lisans diploması verilmektedir. Maliye bölümünden mezun olan öğrencilerimiz; Başta Maliye Bakanlığı olmak üzere kamu sektörünün çeşitli birimlerinde, Üniversitelerde ve özel sektörün değişik alanlarında iş bulabilmektedirler.

Bölümümüzde 1 Doçent, 3 Yardımcı Doçent ve 5 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır. 

Vizyonumuz: Maliye alanında ulusal düzeyde tercih edilebilir ve tanınan bir bölüm haline gelmektir.

Misyonumuz: Öğrencilerimizi maliye alanıyla ilgili bilgi ve yeteneklerle donatmak, bilgiyi faydalı biçimde kullanacak bireyler olarak yetiştirmek ve bilimsel aktiviteleri geliştirmektir.

TEMEL DEĞERLER:

·         Bilimsellik

·         Araştırmacılık ve yenilikçilik

·         Evrensellik

·         Katılımcılık

·         Öğrenci odaklılık

·         Dürüstlük


Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi © 2019 Sayfa Başı