Ders kayıtları başlama tarihi ve saati: 26.09.2018 saat 16:00 (Olası yoğunluk nedeniyle sisteme ilk gün giriş yapamazsanız bir gün sonra kaydınızı yapabilirsiniz.)

Kayıt yaparken bilgisayarda Mozilla Firefox ya da Google Chrome tarayıcılarından birini kullanmanız tavsiye edilir.

 

Ders kayıtları bitiş tarihi: 07 Ekim 2018 (Bu tarih Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından uzatılabilir.)

Bu dönemde sisteme sadece öğrenciler giriş yapabilir. Danışmanınızı kayıt yenileme ekranında bu tarihler arasında öğrenebilirsiniz.

 

Ders kayıtlarının yapılacağı sayfa: bys.ibu.edu.tr ve bys2.ibu.edu.tr

 

Bilgi Yönetim Sistemi Kullanım Kılavuzu: http://oidb.ibu.edu.tr/images/documents/obs/ogrenci-yardim-menusu.pdf

 

Derslerin başlaması: 01 Ekim 2018


Ders Ekleme-Bırakma ve Danışman Onayları: 08 Ekim – 12 Ekim 2018 (Bu tarihler arasında sisteme sadece danışmanlar giriş yapabilir!) (Bu tarih Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından uzatılabilir.)

 

Haftalık ders programları: http://iibf.ibu.edu.tr/tr/duyurular/455-2018-2019-guz-donemi-haftalik-ders-programlari adresinden ders programlarını görebilirsiniz. Birinci sınıf satırında yer alan derslere kayıtlanmanız gerekmektedir.

 

Uluslararası İlişkiler Bölümünü kazanan öğrenciler için İngilizce Hazırlık zorunludur. Diğer bölümler için İngilizce Hazırlık isteğe bağlıdır. İngilizce hazırlığa kayıtlanan öğrenciler derslerini bir yıl boyunca Yabancı Diller Yüksekokulunda alacaklardır.

Hazırlık okumak istemeyen öğrencilerimiz (Uluslararası İlişkiler Bölümü hariç) haftalık ders programında birinci sınıf satırında yer alan derslere kayıtlanmalıdırlar.  

Ders kaydınızı www.bys.ibu.edu.tr adresinden yapabilirsiniz. Gruplu derslerde numarasının sonu tek rakamla bitenler 01, çift rakamla bitenler 02 grubudur. Lütfen ekrandaki tüm birinci sınıf derslerine kayıt yaptırınız. Grubunuzu öğretim üyesi kısmında seçmelisiniz. Bazı dersler tek grup yapılacaktır. İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi bölümlerinde gruplar bulunmaktadır.

 

Öğrenci kimlik kartlarınızı önümüzdeki hafta bölüm sekreterliklerinden alabilirsiniz.

  • Maliye Bölümü Sekreterliği personel girişi bodrum katta,
  • Uluslararası İlişkiler Bölümü Sekreterliği personel girişi zemin katta,
  • Kamu Yönetimi Bölümü Sekreterliği personel girişi birinci katta,
  • İktisat Bölümü Sekreterliği personel girişi ikinci katta,
  • İşletme Bölümü Sekreterliği personel girişi üçüncü katta koridor başında bulunmaktadır.

Öğrenci kimlik kartlarınızı kampüs girişlerinde güvenlik görevlilerine göstermeniz gerekmektedir. Ayrıca yemekhanelerde kullanabilirsiniz.

Kart dolumları Güzel Sanatlar Fakültesi arkasında yer alan yemekhane girişinden ilan edilen saatlerde yapılmaktadır.

 

Ulaşımda kullanılan Bolukartı nasıl alabilirim?

BoluKart sürekli yanınızda taşıyacağınız şehiriçi ulaşım kartınızdır. Bolu Belediyesi'ne bağlı tüm toplu taşıma araçlarındaki kart okuma cihazlarına yaklaştırarak kullanabileceğiniz temassız akıllı kartlar ve 1, 3 veya 5 kullanımlık Kullan-At biletlerden oluşan BoluKart ile çok daha hızlı, ekonomik ve pratik ulaşımın keyfini bir arada yaşayacaksınız. Ayrıntılı bilgi için http://www.bolukart.com.tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

Bolukartı almak için öğrenci belgeniz ile Bolu Belediyesi binasının arkasında yer alan katlı otopark altındaki birime başvurabilirsiniz. Bu birime giderken ıslak imzalı öğrenci belgenizi almalısınız.

 

Islak imzalı öğrenci belgesini nasıl alabilirim?

Fakültemiz zemin katında bulunan 31 nolu sınıfın koridorunda form doldurulur. Saat 10:30’a kadar yapılan başvurular 11:30’da, saat 15:30’a kadar yapılan başvurular 16:30’da, 15:30’dan sonra yapılan başvurular ertesi gün saat 11:30’da teslim edilmektedir.

Öğrenci belgesi mutlaka Fakülte Sekreterliği onaylı olmalıdır. Onaysız belgeler geçersizdir. Başkası yerine öğrenci belgesi alınamaz. 

Ayrıca öğrenci belgelerinizi PTT şubelerinden alacağınız e-devlet şifreniz ile www.turkiye.gov.tr adresinden de elektronik ortamda alabilirsiniz.

 

Derslere devam zorunluluğu var mıdır?

Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadırlar. Devam zorunluluğu teorik dersler için %70, uygulamalar için %80 ‘dir. Devamsızlık sürelerine sağlık raporları dahildir (Abant İzzet Baysal Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Süresiyle Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmelik, Madde 5).

 

Öğrenci Bilgi Yönetim Sisteminin internet adresi nedir? Şifre nasıl alınır? Ne işe yarar?

Öğrenci bilgi yönetim sisteminin adresi http://www.bys.ibu.edu.tr dir. Tüm öğrencilerimiz şifrelerini bu adresten oluşturabilir. Bu sayfadan ders kayıtları yapılır, transkript (derslerden alınan notları gösteren belge), harç bilgileri görülebilir.

 

Not sistemi nasıldır?

Öğrenciler aldıkları her ders için aşağıdaki harf notlarından biri, öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur. Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.

  

Puan

D.Ders Notu

Katsayı

Ortalamaya

Katılmayan Notlar

90-100

AA

4.0

I

Eksik,

85-89

BA

3.5

S

Yeterli (Ortalamaya katılmaz)

80-84

BB

3.0

 EX

Muaf (Ortalamaya katılmaz)

75-79

CB

2.5

 

 

65-74

CC

2.0

 

 

60-64

DC

1.5

 

 

55-59

DD

1.0

 

 

50-54

FD

0.5 Başarısız

 

 

49 ve aşağısı

FF

0 Başarısız

 

 

  

(I) Notu : Hastalık ve geçerli başka bir nedenle dönem içinde başarılı olduğu halde ders için geçerli koşulları tamamlayamayan öğrencilere, öğretim üyesince takdir olunur.

Öğrenci herhangi bir dönem (I) notu aldığı takdirde, dönem için saptanmış son sınavın bitiminden itibaren 15 gün içinde eksiklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi halde (I) notu kendiliğinden (FF) haline gelir. Ancak, uzayan bir hastalık ve benzeri hallerde, bölüm başkanlığının önerisi ve fakülte yönetim kurulunun onayıyla (I) notunun süresi bir sonraki kayıt döneminin başlangıcına kadar uzatılabilir.

(S) Notu : Not ortalamalarına katılmayan derslerden geçen öğrencilere verilir. (S) notu ayrıca üniversite dışından nakil yolu ile gelen veya ÖSYM sınavı ile üniversiteye yeniden kaydolan öğrencilere evvelce almış oldukları ve bölüm başkanının önerisi üzerine fakülte yönetim kurulu’nca denkliği tanınan dersler için verilir. Dışarıdan nakil yolu ile gelip, Yönetmelik gereğince herhangi bir dersi tekrarlaması gereken öğrencilere (S) notu verilemez. (S) notu ortalama hesaplarına dahil edilemez.

(NA) Notu : Derse hiç devam etmeyen veya ders uygulamalarına ilişkin koşulların hiç birini yerine getirmeyen öğrencilere öğretim elemanınca takdir olunur. (NA) notu, not ortalamasında (FF) notu işlemi görür. (NA) notu olan öğrenci 3 üncü, 18 inci ve 20 ‘inci maddelerde verilen sınav haklarından yararlanamaz.

(W) Notu : Normal ders ekleme ve bırakma süresi bittikten sonra öğrencinin dönem başından itibaren ilk on hafta içinde, danışmanının önerisi ve öğretim üyesinin izini ile çekilmesine izin verilen bir ders için kullanılır.

 

Sınavlar ne zaman yapılır? Sınavlarda uyulması gereken kurallar nelerdir?

Tüm dersler için en az bir ara sınav (vize) ve dönem sonu sınavı (final) yapılır. Sınav programları Bölüm Başkanlığınca ilan edilir. Ara sınavlar bir haftada, final sınavları ise iki haftada tamamlanır. Sınav haftalarında ders yapılmaz. Sınavlarda aksi belirtilmedikçe her sırada bir öğrenci oturur. Sıranın üstünde ve gözünde dersle ilgili hiçbir not, eşya bulunmayacaktır. Sınava cep telefonu ve her türlü haberleşme aracı ile girmek yasaktır. Öğrenci kimlikleri sınav süresince gözetmenlerin kontrol etmesi amacıyla sıranın üstünde bulundurulmalıdır.

 

Yönetmeliklere nasıl ulaşılabilir?

Üniversitemizin internet adresinden (www.oidb.ibu.edu.tr) tüm yönetmeliklere ulaşılabilir. Öğrencilerimizin Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Süresiyle Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliği okumaları önerilir.

 

Sağlık raporları nereye teslim edilir?

Üniversite dışından (sağlık ocağı, diğer illerden) alınan raporlar bitiş tarihinden sonraki üç gün içinde 1 nolu odaya (evrak kayıt ofisine) dilekçe ile teslim edilir.

Sağlık raporları, Sağlık ve Rehberlik Merkezi ile Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından tanınan hastane ve sağlık kuruluşları tarafından düzenlenmesi halinde geçerlidir.

 

Raporların işleme konulması

(1) Geçerli raporu olan öğrencinin, raporlu olduğu süre içinde yapılan ve bu nedenle giremediği ara sınavları yerine mazeret sınavına girme hakkı vardır. Mazeret sınavı ile ilgili Bölüm tarafından belirlenen günde yapılır. Ancak, mazeret sınav tarihleri öğrencilerin diğer sınavlarına girmelerini engellemeyecek şekilde düzenlenir.

(2) Sağlık raporu olan öğrencinin yarıyıl sonu sınavına girmemesi halinde Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nin ilgili eğitim öğretim süresiyle sınav ve değerlendirme esaslarına ilişkin hükümleri uygulanır.

(3) Sağlık durumu nedeniyle verilecek izinlerle ilgili olarak Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğrenci Kayıt Kabul İşleri Yönetmeliği’nin 5’inci bölümü hükümleri uygulanır.

 

 

 

Kütüphaneden nasıl faydalanılabilir?

Kampüsümüzde yer alan kütüphaneden faydalanabilmek için üye olunması gereklidir. Öğrenci kimliğiyle kütüphaneye başvurulmalıdır.

 

Burslar konusunda nereden bilgi alınabilir?

Resmi kurumların bursları hakkında (Başbakanlık, KYK gibi) Üniversitemize kayıt yaptırdığınız koridordaki 1 nolu odadan (Evrak Kayıt) bilgi alınabilir.

 

01 ve 02 grubu neye göre belirleniyor?

Öğrenci numarasının sonu tek rakamla biten öğrenciler 01, çift rakamla biten öğrenciler 02 grubudur. İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi bölümlerinde gruplar bulunmaktadır.

 

Akademik Takvim nedir? Nereden Öğrenebilirim? Ne işe yarar?

Akademik Takvim ders kayıtları, derslerin başlaması, ekle-sil ve danışman onayı işlemleri, derslerin sona ermesi gibi önemli tarihleri gösterir. http://oidb.ibu.edu.tr/ internet adresinde yer alan Akademik Takvim bağlantısından öğrenilebilir. Öğrencilerimizin ders kayıt, ekle-sil ve danışman onayı işlemlerini Akademik Takvim’de ilan edilen tarihlerde yapmaları gerekmektedir.

 

Birinci / İkinci Öğretim dersleri ne zaman başlar? Ne zaman biter?

Birinci öğretim öğrencilerinin dersleri 09:00 – 16:50,  ikinci öğretim öğrencilerinin dersleri 17:00 – 22:50 saatleri arasında yapılmaktadır.

 

Ulaşım ve Yerleşim

 


Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi © 2019 Sayfa Başı