Misyon

Ekip çalışmaları ve katılımcılığı en yüksek düzeyde sağlayarak, ulusal ve küresel etik değerlere sahip, araştırmacı, sorgulayıcı, sosyal sorumluluk sahibi, ülke refahına katkı sağlayan, geleceğin nitelikli bireylerini yetiştirmek.

Vizyon

Eğitim, öğretim ve araştırma kalitesi ile Türkiye ve Dünyada tanınmış ve ilk sıralarda tercih edilen; katılımcı ve paylaşımcı bir yönetime sahip; Fakülte-toplum işbirliğini sağlamada öncü; küresel değerlere saygılı ve toplam kalite yönetimi benimsemiş bir Fakülte olmak.

Temel Değerlerimiz

 • Evrensel insan haklarına saygılı olmak
 • Toplumsal değerlere saygılı olmak
 • Sevgi, Saygı, Hoşgörü Sahibi Olmak
 • Adil ve tutarlı olmak
 • Şeffaflık ve Açıklık ilkesine Özen göstermek
 • Paylaşımcı olmak
 • Etik değerlere bağlı olmak
 • İşimizi Sevmek ve Özverili Olmak
 • Bilimselliği ön planda tutmak
 • Kaliteli bilgi ve hizmet üretmek
 • Bilimsel etik kurallara uymak
 • Çevreye duyarlı olmak
 • Katılımcı olmak
 • Ulaşılabilir/Erişilebilir olmak
 • Değişime açık ve yenilikçi olmak

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi © 2019 Sayfa Başı