İşletme bölümü öğrencileri için oryantasyon sunumu ektedir.


Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi © 2019 Sayfa Başı